Serving dishes and utensils | The world of food and cooking

Serving dishes and utensils

tableware – прибори, съдове и чинии [‘pribori, ‘sadove i chi’nii]. There is no such term in Bulgarian, so you need to use “cutlery” and “crockery” together.

cereal tower – поставка за зърнени храни – [pos’tavka za ‘zarneni hra’ni]
cheese board – 1. дъска за сервиране на сиренa (the boars itself) – [das’ka za ser’virane na sire’na]; 2. плато сирена (a platter of cheese) – [pla’to sire’na]
china teapot – порцеланов чайник – [portse’lanov ‘chainik]
chinaware – порцеланови изделия – [portse’lanovi iz’delia]
crockery – порцеланови изделия – [portse’lanovi iz’delia]
cutlery – обощаващо наименование за всички остри и режещи прибори за хранене
dessert spoon – десертна лъжица – [de’sertna la’zhitsa]
fish knife – нож за риба – [nozh za ‘riba]
fork – вилица – [‘vilitsa]
hollowware (also hollow tableware) – съдове и купи – [‘sadove i ‘kupi]
knife – нож – [nozh]
oyster fork – вилица за стриди [‘vilitsa za ‘stridi]
plate – чиния – [chi’nia]
salad bowl – салатиера – [salati’era]
salad set – прибори за салата – [komp’lekt za sa’lata]
saucer – чинийка за чаена чаша – [chi’niika za ‘chaena ‘chasha]
silver-ware – сребрърни прибори – [‘srebarni ‘pribori]
snail fork – виличка за охлюви – [‘vilichka za ‘ohlyuvi]
snail tongs – щипка за охлюви – [‘shtipka za ‘ohlyuvi]
soup plate – супена чиния -[‘supena chi’nia]
soup spoon – супена лъжица – [‘supena la’zhitsa]
spoon – лъжица – [la’zhitsa]
steak knife – нож за стек -[nosh za stek]
tea spoon – чаена лъжица – [‘chaena la’zhitsa]
tray – поднос, табла – [podnos, tabla]
trencher – вдлъбната дъска за сервиране – [‘vdlabnata das’ka za ser’virane]
tureen – супник – [‘supnik]
underplate (liner) – подложна чиния – [pod’lozhna chi’nia]

Scroll to Top