Работно място

В тази секция на речника ще намерите думи и изрази свързани със заобикалящата ви работна среда – от кухненска техника и уреди, до работни, помощни и сервизни помещения.

Съдържание на секцията:

Кухненска техника и уреди

Кухненски съдове

Инструменти и прибори

Пособия и помощни средства

Кухненско оборудване

Прибори и съдове за сервиране

Помощни и сервизни помещения

Видове ресторанти и магазини