Работен процес

В тази секция на речника ще намерите думи и изрази свързани със работните процеси в кухнята по време на подготовка и същинско готвене. Много от тези думи и словосъчетания са често срещани в книгите и специализираните сайтове и могат да бъдат полезни при четене и превод на рецепти. Други са по-рядко срещани и по-скоро спадат към категорията “готварски жаргон”, използван предимно от професионални готвачи.

Съдържание на секцията:

Технологични процеси

Обработени продукти и храни

Действия и процеси в кухнята

Мерни единици, размери и количества

Изрази и словосъчетания