Sponsored Links

Работно място

В тази секция на речника ще намерите думи и изрази свързани със заобикалящата ви работна среда – от кухненска техника и уреди, до работни, помощни и сервизни помещения.

Съдържание на секцията:

Кухненска техника и уреди
Кухненски съдове
Инструменти и прибори
Пособия и помощни средства
Кухненско оборудване
Прибори и съдове за сервиране
Помощни и сервизни помещения
Видове ресторанти и магазини

2 comments to Работно място

Leave a Reply