Sponsored Links

Планиране и организация на работата

Тук ще намерите множество думи и термини, които ще ви помогнат при ежедневните дейности в кухнята –  работа с рецепти, изготвяне на меню, калкулации и подобни. Тази част от речника е предназначена за професионални готвачи и ако вие не спадате към тях или не ви е интересно, прескочете тази секция.

Съдържание на секцията:

Работа с рецепти
Изготвяне на меню
Калкулации и бюджетиране
Организация на работния процес и персонала
Снабдяване и съхранение на стоката

Leave a Reply