Sponsored Links

Персонал

В тази част на речника са включени две секции – една с наименования на длъвности и професии, свързани с готварството и другата, свързана с облеклото на готвачите.

Съдържание:

Титли, длъжности и професии
Готварска униформа

Leave a Reply