Sponsored Links

Готова продукция

В тази разнообразна секция съм включил различните наименования на готовата продукция, разделени в сфери като, тестени изделия, сосове, основни ястия и т.н. Допълнително ще намерите термините, използвани за наименоване на различните видове мероприятия и други полезни за ежедневната работа думи, словосъчетания и термини.

Съдържание:

Видове храни и кухни
Популярни имена на ястия и храни
Тестени и печива
Сосове
Сладкиши и десерти
Степен на готовност на храната
Описание на готовата продукция
Мероприятия
Закуска

Leave a Reply