Sponsored Links

Технологични и работни процеси в кухнята

В тази секция на речника ще намерите думи и изрази свързани със работните процеси в кухнята по време на подготовка и същинско готвене. Много от тези думи и словосъчетания са често срещани в книгите и специализираните сайтове и могат да бъдат полезни при четене и превод на рецепти. Други са по-рядко срещани и по-скоро спадат към категорията “готварски жаргон”, използван предимно от професионални готвачи.

Съдържание на секцията:

Технологични процеси
Обработени продукти и храни
Действия и процеси в кухнята
Мерни единици, размери и количества
Изрази и словосъчетания

1 comment to Технологични и работни процеси в кухнята

  • healthraport.bg

    Хубаво написано.. трудно може да не се съгласи човек.

Leave a Reply