Sponsored Links

Кулинарни речници

Тук ще намерите поредица от специализирани кулинарни речници. Някои от тях са в процес на разработка, други са готови и публикувани в този сайт.

По настоящем можете да ползвате напълно разработения Англо-български кулинарен терминологичен речник

Очаквайте скоро:

Италиано-български кулинарен терминологичен речник;

Френско-български кулинарен терминологичен речник;

Руско-български кулинарен терминологичен речник

Leave a Reply