Продукти | The world of food and cooking

Продукти

В тази секция на речника ще намерите имената на множество продукти разделени на отделни категории – риба, месо, плодове и други. Включил съм и наименованията на животните, използвани за храна, както и производни продукти, които се получават в процеса на обработка на суровите продукти, например: брашно, масло, захар  и т.н. Допълнително, в отделна секция, ще намерите терминологията, свързана с хранителния състав на храната.

Разделението на продуктите е условно, защото понякога е трудно да се определи дали даден продукт е зеленчук или плод, както и дали е билка или подправка. Често нещата се свеждат до това от коя гледна точка ги възприемаме – научна или чисто практическа и житейска. Ако не намерите обекта на своето търсене в едната сфера, то го потърсете в близката по пътя на логиката сфера.

Съдържание на секцията:

Зеленчуци
Плодове
Сирена и млечни произведения
Риба и морски дарове
Меса
Салами и преработено месо
Животни, използвани за храна
Сладкарски продукти и полуфабрикати
Ядки и семена
Зърнени и бобови
Гъби
Подправки и билки
Растителни и животински мазнини
Полуфабрикати, производни и заготовки
Състояние и характеристики на продуктите
Хранителен състав на храната
Напитки
Scroll to Top