Пособия и помощни средства | The world of food and cooking

Пособия и помощни средства

aluminum foil (also baking foil) – алуминиево фолио

baking paper (also parchment paper, baking parchment) – пергамент, пергаментова хартия, кухненска хартия за печене

cheesecloth – тензух

chopping board – дъска за рязане

chopsticks – китайски пръчици за хранене

cutting board – дъска за рязане

cutlery – прибори за маса

jelly bag – торбичка за прецеждане

greaseproof paper – пергаментова хартия

kitchen twine – кухненски канап, въже

kitchen paper – кухненска хартия

sifter (BrE sieve) – сито, цедка

sieve (AmE sifter) – цедка

strainer – цедка

wax paper – хартия за печене

Scroll to Top