Пособия и помощни средства | The world of food and cooking

Пособия и помощни средства

aluminum foil (also baking foil) – алуминиево фолио
baking paper (also parchment paper, baking parchment) – пергамент, пергаментова хартия, кухненска хартия за печене
cheesecloth – тензух
chopping board – дъска за рязане
chopsticks – китайски пръчици за хранене
cutting board – дъска за рязане
cutlery – прибори за маса
jelly bag – торбичка за прецеждане
greaseproof paper – пергаментова хартия
kitchen twine – кухненски канап, въже
kitchen paper – кухненска хартия
sifter (BrE sieve) – сито, цедка
sieve (AmE sifter) – цедка
strainer – цедка
wax paper – хартия за печене

Scroll to Top