Помощни и сервизни помещения | The world of food and cooking

Помощни и сервизни помещения

boning room – транжорна

pantry – сух склад, кухненски килер

kitchen – кухня

store – склад

washup area – миялно помещение

walkin fridge – хладилна стая

dry goods store – сух склад

preparation area – подготвителна (зона)

delivery bay рампа за доставки

goods entrance вход за доставки

fruit and vegetable store – склад за плодове и зеленчуци

cooking area – зона за готвене

changing rooms – съблекални

head chef’s office – офис на главния готвач

Scroll to Top