Помощни и сервизни помещения | The world of food and cooking

Помощни и сервизни помещения

boning room – транжорна
pantry – сух склад, кухненски килер
kitchen – кухня
store – склад
washup area – миялно помещение
walkin fridge – хладилна стая
dry goods store – сух склад
preparation area – подготвителна (зона)
delivery bay рампа за доставки
goods entrance вход за доставкиfruit and vegetable store – склад за плодове и зеленчуци
cooking area – зона за готвене
changing rooms – съблекални
head chef’s office – офис на главния готвач

Scroll to Top