Кухненско оборудване | The world of food and cooking

Кухненско оборудване

buffet блок маса, шведска маса

chafer – метален съд, поддържащ храната топла, чрез водна баня. Бенмари

chafer fuel holder – поставка за гориво (спирт или желе) за бенмари

charcoal grill – скара на дървени въглища

check order rail – корниз, поставен над шубера за издаване на поръчки, на който се защипват поръчките по реда на тяхното издаване

dispenser – диспенсер

plate rack – поставка/скара за чинии

sink – мивка

Scroll to Top