Калкулации и бюджетиране | The world of food and cooking

Калкулации и бюджетиране

budgeting – бюджетиране
financing – финансиране
calculation – калкулация

analysis – анализ
break even – да излезеш на нула печалба, покриване на разходите без печалба, повратен момент, след, който се реализира печалба
budget – бюджет
cost control – контрол на разходите
cost percentage – процент разходи, процентно изражение на разходите
direct labour cost – преки разходи за персонал
equipment depreciation – амортизация на оборудването
expenses – разходи
food cost – стойност на продуктите в едно ястие или меню в даден момент или период от време
gross profit – бруто печалба
ingredient costs – стойност на продуктите
maintenance cost – разходи за поддръжка
menu price – продажна цена, цена в менюто
overheads – разходи
over-production – свръхпродукция, приготвяне на по-голямо количество продукция от необходимото
portion cost – стойност на една порция
profit – печалба
projected cost – проектирани разходи
purchase prices – доставни цени
revenue – приход
sales – продажби
selling price – продажна цена, също като menu price
shopping list – лист със заявки
waste – фира, отпадъци, изрезки, брак
yield – добив, oбикновено се използва за описание на това колко порции се получават от определено количество продукт или компилация от продукти

Scroll to Top