Животни, използвани за храна | The world of food and cooking

Животни, използвани за храна

animals with edible meat – животни, използвани за храна

AMPHIBIANS – ЗЕМНОВОДНИ

frog – жаба

BOVINES – БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ.БИКОВЕ

american bison (american buffalo) – американски бизон
calf – теле, малкото на повечето говеда (но също така и слон, кит и др.)
carabao – карабао, воден бивол
cattle (cows)- обобщено наименование за домашен едър рогат добитък (крави и бикове)
cow – крава
domestic buffalo – бивол
yak – як

CAPRAE (goats) – БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. КОЗИ

billygoat – козел, пръч
domestic goat – домашна коза
ibex – алпийски козирог
mountain goat – снежна коза
wild goat – дива коза

CERVIDAE – БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. ЕЛЕНОВИ

antelope – антилопа
caribou (also reindeer) – карибу (северен елен)
deer – сърна
moose – лос

EQUINES – БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. КОНЕ

donkey – магаре
horse – кон
zebra – зебра

FOWL (also poultry) – ПТИЦИ
DOMESTIC FOWL – ДОМАШНИ ПТИЦИ

broiler – бройлер
capon – угоен скопен петел
chicken – пиле
cock – петел
cockerel – млад петел (до 1 година) петле
duck – патица
duckling – пате, патенце
goose – гъска
gosling – млада гъска
grouse – яребица
hen – кокошка
poussin – малко пиле
rooster – петел
turkey – пуйка
turkey cock – пуяк

GAME BIRDS – ДИВИ ПТИЦИ

dove (also pigeon )- гълъб
francolins – франколин, вид яребица
ostrich – щраус
partridge – яребица
pheasant – фазан
pigeon – гълъб
pullet – ярка
quail – пъдпъдък
tragopan – вид азиатски фазан
lagomorphs – бозайници от сем. Зайцеподобни
hare – див заек
rabbit – заек, домашен заек

MARSUPIALS – БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. ТОРБЕСТИ (Двуутробни)

kangaroo – кенгуру

OVIS (also sheep) – БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. ОВЦЕ

bighorn sheep – толсторог
domestic sheep – домашни овце
ewe – овца
lamb – агне
ram – овен, коч

REPTILES – ВЛЕЧУГИ

alligator – алигатор
crocodile – крокодил
turtle – костенурка

SUIDAE (also swine) – БОЗАЙНИЦИ ОТ СЕМ. СВИНЕ

barrow – кастрирано мъжко прасе
pig (also hog or swine) – домашно прасе
suckling pig – прасенце (сукалче)
wild boar – глиган

OTHER ANIMALS – ДРУГИ ЖИВОТНИ

bear – мечка
elephant – слон
rhinoceros – носорог
snail охлюв

Scroll to Top