Гъби | The world of food and cooking

Гъби

mushroom – гъба

bare-toothed russula (also the flirt)– кафявовиолетова гълъбка
bay bolete – кестенява манатарка
birch bolete (Boletus scaber) – брезовка
black morel – мръчкула (гъба веселка)
blewit (also wood blewit) – виолетка (също боровинка или синьовица)
boletus (also porcini mushroom or cep or penny bun) – обикновена манатарка
butter bolete – жълта манатарка
button mushroom – затворена, малка печурка. Взема името си от приликата с копче
Caesar’s amanita – гъба булка
cep (also porcini mushroom or boletus or penny bun) – обикновена манатарка
champignon – печурка
chanterelle – пачи крак
charcoal burner – сива гълъбка
cultivated mushroom – култивирана гъба
dried mushroom – изсушена гъба
enoki mushroom (also enokitake mushrooms) – еноки, азиатска гъба, растяща по дънерите на дърветата
fairy ring mushroom – челядинка
field mushroom – полска печурка
giant puffball – гигантска пърхутка
green russula (also green-cracking russula) – зелена гълъбка
hedgehog fungus (Hydnum repandum L.) – жълта рогачка
horn of plenty (Craterellus cornucopioides) – тръбенка
horse mushroom – ливадна печурка
jews ear (also Judas’s ear fungus or jelly ear fungus) – юдово ухо (или китайска черна дървесна гъба)
matsutake – вид рядка, деликатесна гъба, японският сродник на трюфела
mu-err (wood ear or tree ear) – китайска гъба
oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) – кладница
parasol mushroom – обикновена сърнела
penny bun (also porcini mushroom or boletus or cep or king bolete) – обикновена манатарка
porcini mushroom (also boletus or cep or penny bun) – обикновена манатарка
queen bolete (Boletus aereus) – бронзова манатарка
saffron milkcap – рижика (също обикновена млечница, червена млечница и рижка)
shitake – шитаке
Slippery Jack – обикновена масловка
St George’s mushroom – майска гъба
the prince – гигантска печурка
tree ear (mu-err or wood ear) – китайска гъба
truffle – трюфел
unpolished bolete – сиво-жълта манатарка
waldchampignon (A. silvaticus) – кафява горска печурка
wood ear (mu-err or tree ear) – китайска гъба
yellow coralfungus – сярножълта коралка

Scroll to Top