Англо-български кулинарен терминологичен речник | The world of food and cooking

Пред вас е първия по рода си специализиран англо-български терминологичен кулинарен речник. Речникът е предназначен за професионални готвачи, но може да бъде ползван от всеки, стига да му е интересно и полезно. Тук ще намерите повече от 2800 термини, думи и словосъчетания, използвани в професионалната кулинария, работата и ежедневието на един модерен професионален готвач.

Виж съдържанието

Поради исторически стекли се обстоятелства, английският кулинарен език изобилства с думи от чужд произход, главно френски. При все това, английският кулинарен език е уникален с две неща: първо, той е въплътил в себе си значителен брой чуждици, които често се използват в оригинал и второ, именно английският език в днешно време е езикът на световната кулинария. Това означава, че почти всички световни кулинарни форуми, състезания, книги, сборници, както и печатни и електронни браншови медии, използват основно или интензивно английски език.

Поради факта, че кулинарният английски език е изпъстрен с чуждици, в този речник ще намерите множество френски, но и италиански, немски и произлизащи от други езици думи. Те или нямат аналог в английския език (и са влезли в употреба като чуждици) или са придобили такава популярност, че са част от ежедневния живот на англоговорящите готвачи.

Идеята за този речник се породи от това, че искахме да идентифицираме колкото се може повече думи и термини, свързани пряко или косвено с ежедневието и работата на професионалния готвач. Основната ни цел бе речникът да е реален и практичен, за да бъде наистина в помощ за тези, които ще го ползват.

Това обаче не е тълковен или граматически речник и тук няма да намерите дефиниции и транскрипция на термините и думите, които речникът съдържа. Подразбирането е, че ползващите речника трябва да познават терминологията от една страна и да имат минимум базисни познания по английски език, от друга. Разбира се, речникът може да се ползва не само от хора, свързани по един или друг начин с готварството, но и просто от любители на кулинарията, които активно ползват готварска литература на английски език. При все това, изграждайки речника, ние подходихме от гледната точка на професионалния готвач.

Конкретните ползи, които можете да извлечете от този речник са следните:

  • Да изградите професионален писмен и устен словесен запас, позволяващ ви да комуникирате свободно  с англоезични готвачи и колеги в България и чужбина;
  • Да изготвяте менюта и оферти;
  • Да превеждате рецепти, намерени в специализирани готварски книги, сборници и които и да е други източници, които ползвате;
  • Да използвате речника като референция при четене на специализирана литература;
  • Да разширите някои сфери от професионалната си обща култура;
Как да ползвате този речник?

За разлика от повечето речници, подреждащи съдържанието си по азбучен ред, тук построяването и подредбата на съдържанието е по-различна – по сфери и подсфери, след което по азбучен ред. Моля вижте отделните категории в навигацията в горната част на сайта или по-долу на тази страница. По този начин, при построяването на речника е съблюдаван следния критерий: всяка дума да спада към една от основните тематични сфери: Работно Място, Работен Процес, Продукти, Планиране и Организация на Работата, Персонал и Готова Продукция.

Всяка от тези сфери е разделена на подсфери, което има за цел да сведе до малък обем мястото, в което притежателят на речника ще търси обекта на своя интерес. Това е така, за да позволи по-лесна ориентация от една страна и групиране на сходни термини на едно място, от друга.

Ползването на този речник е напълно безплатно, но всички текстове принадлежат на автора и копирането им е забранено.
Благодарности

Бих искал да спомена всички, които са асистирали и допринесли за съществуването на този речник, но за тази цел вероятно трябва да направя отделна компилация с обема на този речник.

През последните години безброй приятели, колеги и познати – индивидуални личности и организации, ентусиазирано помагаха с предоставянето на правилна и точна информация и имаха принос за създаването на този речник и неговото завършване. Всички вие, приемете моите най-дълбоки и искрени благодарности!

И все пак, специални благодарности на всички мои колеги от THR Consulting, и следните личности:

Борислава Костова, Диана Вичева, Мария Филипова, Марта Каракушева, Калинка Христова, Андре Токев, Иван Манчев, Румен Айдаров.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИ И БРИТАНСКИ АНГЛИЙСКИ

Scroll to Top